Få koll på Läslyftet i skolan på 3 minuter! Du får kort info om modellen, handledarens roll och materialet på

3754

En del förskolor föredrar att inleda modularbetet med del 4 och därmed utveckla Läsa och berätta Denna modul lyfter upp hur högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika

Skolverkets information om Läslyftet · Lärportalen – med alla modultexter och filmer; Pedagogisk Inspiration Malmö har i uppdrag att samordna  Läslyftet i förskolan - Skolverket Högre kvalitet och ökad läsglädje med hjälp av Läslyftet . Lärportalen teknik programmera en saga förskola | Kollegialt . Även Lärportalen är ny med alla ”lyft” på en och samma portal. Där finns förutom språk- läs- och skrivutveckling även matematik, digitalisering,  Läslyftet för gymnasiet - en möjlighet till kollegialt lärande! Augusti 2016 var det dags att starta upp Läslyftet för gymnasieskolan.

  1. Personliga mål ledarskap
  2. Senior jobb i värmland

Få möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara. Sammanfattning ”Läslyftet” är en statlig kompetensutvecklingssatsning baserad på arbetet av Timperley et al. (2007). Syftet är att genom kollegialt lärande utveckla lärarnas didaktiska Läslyftet Ann-Christin Randahl, Pernilla Andersson Varga SMDI, Svenska med didaktiskt innehåll, Linköping, 22–23 november 2018 - 2018-01-01 Lärportalen Flerspråkig muntlighet som resurs : [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation i alla ämnen, Del 3: Flerspråkig muntlighet som resurs, årskurs F-9 ] Läslyftet omfattat en handledar- och en processledarutbildning, statsbidrag för att frigöra tid för gängligt på den webbaserade lärportalen, Läs- och skrivportalen. I Läslyftet växer och utvecklas hela tiden.

Lärportalen och över undervisningsaktiviteterna. Utvärdering av Läslyftet har visat Viktigt att handledaren: • Skapar struktur för samtalen • Skapar ett tryggt samtalsklimat • Bidrar till förståelse av materialet • Utmanar och fördjupar diskussioner

Läslyftet har också gett lärarna insikter och kunskaper av mer generell pedagogisk och didaktisk karaktär. – Läslyftet har stärkt det kollegiala lärandet och samarbetet under genomförandet och till en del året efter genomförandet, men Läslyftet har inte bidragit till en varaktig förändrad undervisningskultur.

Läslyftet lärportalen

Läslyftet i Stockholm. Vi som skriver här om Läslyftet i Stockholm arbetar på utbildningsförvaltningen. Kristina Ansaldo,Anna-Lena Ebenstål, Annica Gärdin, Anna-Maija Norberg och Birgitta Thorander arbetar på FoU-enheten och Toura Hägnesten på Medioteket.

Läslyftet lärportalen

Läslyftet inom ramen Moduler på Lärportalen Kompetensutvecklingsmaterialet består av moduler. Modulerna har tagits fram av högskolor och universitet i samarbete med Skolverket. I modulerna finns artiklar, filmer, förslag på Läslyftet i Stockholm. Vi som skriver här om Läslyftet i Stockholm arbetar på utbildningsförvaltningen. Kristina Ansaldo,Anna-Lena Ebenstål, Annica Gärdin, Anna-Maija Norberg och Birgitta Thorander arbetar på FoU-enheten och Toura Hägnesten på Medioteket. Innehåll 1 Om Läslyftet i förskolan 3 2 Kollegialt lärande i Läslyftet 4 3 Material på Lärportalen 4 4 Så här går det till 5 5 Rektor och huvudman skapar förutsättningar för kollegialt lärande 7 6 Handledaren leder det kollegiala lärandet 8 7 Läslyftet med eller utan statsbidrag 9 8 Frågor att diskutera 13 Grafisk form: AB Typoform Foto: Elke Welzbacher En del förskolor föredrar att inleda modularbetet med del 4 och därmed utveckla Läsa och berätta Denna modul lyfter upp hur högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika Flera språk i barngruppen Viss revidering kommer att genomföras i modulen under sommaren och beräknas vara klart senast den 20 augusti 2020.

Specialpedagogik och läs och skrivsvårigheter. Träningsprogram på dator/ipad. • Lästräning. • Skrivträning.
Alingsas damfotboll

Modulerna och allt innehåll i dem finner du på Lärportalen.

– och att ge alla elever möjligheter att utveckla sitt läsande, skrivande och lärande så långt det bara är möjligt”. (Lärportalen… Läslyftet Helga Stensson och Åsa Sjöwall Styrning och ledning Charlotte Baltzer och Victor Karlsson Moderna språk Lärportalen •Syfte - få en övergripande bild av modulens innehåll, råd till den som ska vara ledare för kollegialt lärande, didaktiska perspektiv m.m.
Christina aguilera parfym

Läslyftet lärportalen maxi ica flygstaden
the sims 4 utmaningar
faststallelseintyg bolagsverket
seb annika falkengren lön
karlskrona detaljplan

Efter förra årets projekt med läslyftet med fokus på högläsning kände vi behov eller förlänga våra fysiska förmågor (Lärportalen, Skolverket).

Materialet finns på Lärportalen. Allt material i Läslyftet finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera.