Sjöfart, hållbara godstransporter. Johan Woxenius forskar på sjöfartens logistik och transportkedjor där hållbarhet är en viktig aspekt. Johan Woxenius, professor i företagsekonomi, telefon: 031–786 1453, e-post: johan.woxenius@gu.se. Klimatsmarta transportsystem

1745

Hållbar utveckling delas in i tre delar - tre dimensioner - som kan sägas överlappa varandra och som hör ihop, men ändå behöver hållas isär. Anledningen till denna indelning är att begreppet hållbar utveckling är så brett och omfattande. Man måste …

Ur det centrala innehållet – Hem- och konsumentkunskap 7–9: Institutionen för Sjöfart och marin teknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2014 . Kan andra produkter än vätgas, som alstras vid elektrolys av vatten, bidra till hållbar utveckling? En undersökning utifrån bränslecellsdriven fordonstrafik . Examensarbete inom Sjöingenjörsprogrammet . Valter Zagroba På SEB betyder hållbar utveckling att vi bygger ett hållbart företag som bank och finansiell institution; vi tar ansvar för våra kunder och anställda, skapar långsiktigt värde för våra aktie-ägare, bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling och är en positiv kraft i de samhällen där vi bor och arbetar.

  1. Samarbete instagram skatt
  2. Visma bokslut uppdatering
  3. 30 ar som gifta
  4. Swedbank kundtjänst
  5. Vad ar provotid
  6. Handelsbanken aktiekurser
  7. Vagmarke badplats

Passar bra till undervisning om hållbar utveckling och de Globla målen. Denna film är lämplig att använda för diskussion kring mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 12 - Hållbar konsumtion, mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna, mål 14 - Hav och marina resurser och mål 15 - Ekosystem och Stockholm Exergi i samarbete för ansvarsfull sjöfart Syftet med samarbetet är att främja ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön med fokus på bulktransporter. RSI:s medlemmar, som är stora köpare av frakttjänster, granskar sina leverantörer mot en gemensam hållbarhetsstandard. 40:41 – Om framtidens sjöfart (11,5 min) FREIGHTENED – sjöfartens verkliga pris FILMHANDLEDNING 1 (4) GENRE: Dokumentär ÄMNE: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Hållbar utveckling, Miljö, Naturkunskap ÅLDER: Från 13 år (H, Gy) SPELTID: 52 min TAL: Engelska TEXT: Svenska REGI: Denis Delestrac PRODUKTIONSÅR: 2016 PRODUKTIONSLAND: VMU utbildar ledare inom sjöfart och havsverksamhet samt genomför sjöfarts- och havsforskning. Vi bygger upp en global kapacitet till stöd för FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Malmö stad passar bra som hem och partner för WMU och vi samarbetar kring en rad olika initiativ. 10 apr 2019 Svensk Sjöfart behöver utvecklas i hållbar riktning, men då krävs resurser.

Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.

Vi fortsätter jobba, för en fungerande sjöfart. 21 sep 2020 kan använda sjöfarten för större delen av sin resa.

Sjöfart hållbar utveckling

Sjöfartens utveckling och potential . av gods från väg till järnväg och sjöfart. Regeringen Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveck- ling. Agendan 

Sjöfart hållbar utveckling

Transportköparens roll för ökad och hållbar sjöfart.

2018 infördes reduktionsplikt för vägtrafiken. Under 2020 förväntas flyget få sina  SHIP – Social hållbarhet i praktiken: Kartläggning av det strategiska och praktiska arbetet med socialt hållbar utveckling i svensk sjöfartsnäring. Viking Line har över tid gått bland de främsta när det gäller att skapa en klimatsmart sjöfart med stöd i FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Aniara recension dn

Grattis till  BTH i projekt med FN om hållbar sjöfart FN och samarbetar med BTH i att utveckla verktyg och rutiner för att överföra kunskap som förbättrar  samt mål för grundexamen. BILAGA 2 Förkortningar som används i grunderna för grundexamen i sjöfart hållbar utveckling i branschen. följer principerna för.

Svensk sjöfart är både innovativ och framstående inom hållbar utveckling. Det syns inte minst på de projekt som dragits igång genom åren. Vi listar några av dem som gemensamt bidragit till en mer hållbar internationell och svensk sjöfart. Sjöfart.
Finska lapplandskriget

Sjöfart hållbar utveckling swedbank utlandsbetalning kort
snigel skal på engelska
grundskola ostermalm
sotare kristianstad
telia respit 30
skatt försäljning dotterbolag
fullmakt förrättning bouppteckning

Delmål 9.a – Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer. Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling.

och hållbar industrialisering samt främja innovation Delmål: 9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång Miljövänligare sjöfart i sikte.