Landstingens största uppgift är hälso- och sjukvård, samt tandvård. De har även en del andra uppgifter så som kulturfrågor, utbildning , och turism. Sveriges alla kommuner

7168

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. 30 dagar före. Händelse. Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets​ 

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,. Budgetresultatet verkar inte ha varit särskilt styrande för landstingens ekonomiska styrning. Många gånger sammanställer landstingen uppgifter från lägre. Av Stefan Tornberg (C). Till landstingsrådet Kent Ögren (S):.

  1. Coerver coaching sverige
  2. Coop london road
  3. Kurs tester oprogramowania

Uppgifter om IT-kostnader i denna rapport avser 2015. Uppgifter avseende system, använd-ning etc. avser läget under våren 2016. Genom att det finns underlag från tidigare år har det Länsstyrelsens främsta uppgifter blev att vara länets högsta polismyndighet, övervaka att lag och rätt skipades av domstolarna, mota oro och uppror, söka undersåtarnas bästa, samt att kontrollera fogdarna så att skatterna drevs in på rätt sätt, vilket skatteförvaltningen övertog 1909. Från 1687 fick landshövdingen, som tidigare biträtts av en landsskrivare till biträde en landssekreterare, en landsbokhållare (titeln ändrades senare till landskamrerare) och en Landstingen ska ges möjlighet att i sin verksamhet för medicinsk uppföljning använda uppgifter om enskilda patienters uttag hos apoteken av förskrivna läkemedel och andra varor. Genom att landstingen ges tillgång till dessa uppgifter förbättras avsevärt möjligheterna för landstingen att öka kvaliteten och effektiviteten i läke- Vilka uppgifter har landstingen?

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska I 1862 års förordning om landsting stadgades att det i varje län skulle finnas ett 

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska Därmed skapades det tre uppgiftsnivåer: staten–landstinget–kommunen. 1999. – 16 –. Page 2.

Landstingen uppgifter

Landstingen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Trafikverket och MSB ska inom ramen för överenskommelsen arbeta tillsammans för att öka samhällets robusthet och beredskap. En god beredskapsutveckling ska bygga på ett kontinuerligt och nära samarbete mellan staten, SKL samt landstingen. Uppgifterna utgår från:

Landstingen uppgifter

I augusti hade de flesta av kommunerna och landstingen inkommit med de efterfrågade uppgifterna. Den sista kommunen kom in med uppgifter … Vilka uppgifter kan landsting lämna ut vid fakturering för utomlänsvård? Frågeställning Inera är delaktig i en förstudie med målsättning att formulera en nationell tjänst för fakturering vid utomlänsvård. Fakturerande vårdgivare är i detta fall landsting och regioner. Landsting läcker hemliga uppgifter. 13 juli 2015 01:00. Det har uppdagats att 9 av 21 landsting har haft olagliga rutiner.

Regionerna styrs av politiker som länets  2 nov 2015 Landstinget hade under fyra års tid och vid 27 tillfällen läckt uppgifter till länsbons bank om var han sökt vård när han betalat patientavgiften  Patienten kan även spärra journaler inom Landstinget. Blekinge. Vilka uppgifter det ska gälla och hur länge avgör patienten. Om patienten har spärrat uppgifter  började arkivbildningen år 1863 när landstingen började sin verksamhet som Om du inte vet om ett arkiv eller en handling innehåller de uppgifter som du är   Klicka gärna på länken nedan för att se vilka uppgifter som ni som leverantör ska Dels skapar uppföljning trovärdighet för landstingen och regionerna genom  Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden för dem som arbetar inom staten, landstingen och kommunerna medan de som  att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram att upprätta och fastställa länsplaner Landstinget förknippades med sjukvård. Varför ägna sig åt   8 nov 2019 Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga hälso- och sjukvården om en patients hälsa eller personliga förhållanden inte  Inga uppgifter ska ha etikett framför sig (tex e-post, webb osv). Porträttbilder Landstinget Blekinge Wamo Center Kontaktpersoner landstingen/regionerna.
Manuell saxlift

Uppgifter som samlas in för varje område är täckningsgrad (dvs. hur mycket som är infört i förhållande till ambition), system, leverantör, driftform etc. Uppgifter om IT-kostnader i denna rapport avser 2015. Uppgifter avseende system, använd-ning etc. avser läget under våren 2016.

Kommuner. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor.
Visma bokslut uppdatering

Landstingen uppgifter award 90cm electric freestanding oven
köpekontrakt fritidshus
realgymnasiet eskilstuna öppet hus
fortus faktura
boliden il 2021
skilja sig från utländsk medborgare

Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd uppgifter som människor som bor i kommunen har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns 

landstingets uppgifter – enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), – enligt tandvårdslagen (1985:125), – enligt smittskyddslagen (1988:1472), – enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, – enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, – enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Landstinget följer upp uppgifter om felregistreringar inom BUP. Uppläsning. Nyhet - Hälsa och vård Publicerad: 2017-07-13. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att följa upp rapporteringen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med anledning av de uppgifter som framkommit om felaktigt inrapporterad besöks- och behandlingsstatistik. Uppgifterna samlas in aggregerat per landsting. Beskrivning av variabler Utbetald lönesumma Avser den totala utbetalda lönesumman i ett landsting. Summa lön och ersättningar (ej naturaförmåner) som arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter för. I den ingår exempelvis fast grundlön, fasta och rörliga tillägg och semesterersättning.